Trzeźwa Małopolska

Trzeźwa Małopolska - zajęcia

2014-11-06 09:56:21 revita

Grafika_Dlonie

Uprzejmie informujemy iż, w ramach realizacji projektu Trzeźwa Małopolska prowadzone są zajęcia w trybie weekendowym w dwóch grupach - w Nowym Sączu i Gorlicach.

Posted in: AktualnosciTrzeźwa MałopolskaTagged in: fundacjakrakówMałopolskaprojektrevitatrzeźwa małopolska Read more... 0 comments

PROJEKT TRZEŹWA MAŁOPOLSKA NA START!

2014-05-06 15:04:06 revita
Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn przystępuje do realizacji projektu pn. "Trzeźwa Małopolska – program resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu, po zakończonej terapii". Projektem objętych zostanie 20 osób z terenu województwa małopolskiego, które po zakończonej terapii związanej z uzależnieniem od alkoholu chcą zminimalizować zagrożenie związane z powrotem do nałogu.
Posted in: AktualnosciProjektyTrzeźwa Małopolska Read more... 0 comments

Trzeźwa Małopolska

2014-04-14 12:48:54 revita
Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn przystępuje do realizacji projektu pn. "Trzeźwa Małopolska - program resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu, po zakończonej terapii". Projektem objętych zostanie 20 osób z terenu województwa małopolskiego, które po zakończonej terapii związanej z uzależnieniem od alkoholu chcą zminimalizować zagrożenie związane z powrotem do nałogu.
Posted in: AktualnosciProjektyTrzeźwa MałopolskaTagged in: alkoholfundacjakobierzynkrakówMałopolskaprojektrevitaterapiatrzeźwosćuzależnienie Read more... 0 comments

Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn przystępuje do realizacji projektu pn. „Trzeźwa Małopolska – program resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu, po zakończonej terapii„.

Projektem objętych zostanie 20 osób z terenu województwa małopolskiego, które po zakończonej terapii związanej z uzależnieniem od alkoholu chcą zminimalizować zagrożenie związane z powrotem do nałogu.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg działań:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (warsztaty kształtujące i rozwijające umiejętności społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne, inicjujące zmiany w mentalności, sposobie działania i myślenia osób uzależnionych)
  • Warsztaty motywacyjne (zwiększenie motywacji do pracy nad zmianą, wyznaczenia sobie celów życiowych i dążenia do ich osiągnięcia)
  • Doradztwo zawodowe (ułatwiające i przygotowujące do wejścia na rynek pracy, poznanie swoich zdolności i predyspozycji zawodowych, poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw)
  • zostanie opracowana Broszura edukacyjna poświęcona zagadnieniom uzależnienia od alkoholu, jego negatywnych skutków oraz miejsc gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie

Partnerem projektu, który wspierać nas będzie swoim wieloletnim i praktycznym doświadczeniem jest Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Babińskiego SP ZOZ w Krakowiea w szczególności działający w ramach jego struktury Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, który zapewni konsultacje z terapeutami i psychologami.

Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014r.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *