Tag: projekt

Aktualnosci Trzeźwa Małopolska

Aktualnosci Projekty Senior-Wolontariusz

senior wolontariusz_logo

Milo nam poinformować, iż przygotowany przez Fundację Revita Kraków-Kobierzyn projekt pn. „Senior – Wolontariusz – aktywność społeczna osób starszych Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego i miechowskiego” uzyskał akceptację i wsparcie finansowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez podniesienie kompetencji w zakresie wolontariatu 40 osób w wieku 60+ z terenu Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, miechowskiego na rzecz osób starszych, w tym niesamodzielnych i osób chorujących psychicznie.

Read More Projekt „Senior – Wolontariusz” uzyskał dofinansowanie

Aktualnosci Projekty Senior-Wolontariusz

Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn przystępuje do realizacji projektu pn. „Trzeźwa Małopolska – program resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu, po zakończonej terapii„.

Projektem objętych zostanie 20 osób z terenu województwa małopolskiego, które po zakończonej terapii związanej z uzależnieniem od alkoholu chcą zminimalizować zagrożenie związane z powrotem do nałogu.

Read More Trzeźwa Małopolska

Aktualnosci Projekty Trzeźwa Małopolska

Fundacja uzyskała wszelkie możliwe wpisy i rejestracje. Podstawowe dane Fundacji przedstawiają się następująco: Nazwa: Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn Adres: ul.dr.J.Babińskiego 29, Kraków 30-393 www: fundacjarevita.pl e-mail: biuro@fundacjarevita.pl KRS: 0000491187 NIP: 6762471617 REGON:…

Read More W pełni legalni

Aktualnosci