Razem Damy Radę

Celem głównym projektu „Razem damy radę” – program profilaktyki i promocji zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z teatru Krakowa” jest stworzenie stałego miejsca, świadczącego bezpłatne usługi profilaktyki zdrowia, wsparcia społecznego i integracji dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, po przeżytym kryzysie psychicznym z terenu Krakowa w okresie od lipca 2014 do listopada 2014r.

Projekt skierowany jest do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, osób po przebytym kryzysie psychicznym, mieszkających w Krakowie.

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Krakowa w siedzibie Fundacji tj. przy ul. Babińskiego 29 na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.

Realizacja projektu obejmuje organizację i przeprowadzenie następujących działań:

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Celem tego szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • komunikacji interpersonalnej
  • asertywności, monologu wewnętrznego
  • powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy
  • zmiana zachowań utrudniających komunikację
  • nauka zachowań związanych z informowaniem innych o własnych potrzebach, uczuciach, postawach, umiejętnościach
  • docieranie do własnych zasobów
  • urealnianie zasobów społecznych ważnych w trakcie pełnienia ról życiowych

Warsztaty Motywacyjne

Celem warsztatów jest motywowanie do pracy nad zmianą: wyznaczanie sobie celów życiowych i dążenia do ich osiągnięcia co pozwoli na zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu zarówno w aktywizacji, jak i i integracji społecznej.

Warsztaty Współpracy w Grupie

Warsztaty mają na celu uczenie wspólnego działania, proszenia o pomoc, mówienia o swoich słabych i mocnych stronach, budowania wzajemnych relacji, współpracy w grupie, rozwijania współpracy, lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie, nabywania umiejętności rozwiązywania trudnych decyzji, integracji osób o podobnych problemach i deficytach.

Zachęcamy do skorzystania z programu.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *