Jak w pełni wykorzystać potencjał długoletnich pracowników – warto przeczytać!

Lachende Frau draußen in der SonneNa stronach internatowych Związku Powiatów Polskich ukazał się bardzo ciekawy artykuł dotyczący korzyści zatrudniania osób powyżej 50 roku życia. Zachęcamy do jego przeczytania!

W Polsce pracuje coraz więcej osób w wieku 50+. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał warto zwrócić uwagę na warunki pracy oraz rozważyć możliwości wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia.

Udział dojrzałych osób zarówno wśród pracowników, jak i konsumentów nieustannie rośnie. Obecnie osoby w wieku 50+ stanowią 36,8% ogółu społeczeństwa, jednak według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, w perspektywie kolejnych 15 lat udział ten wzrośnie do 44,1%. Przedsiębiorstwa chcące przystosować się do postępujących zmian i w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników mają do dyspozycji szereg rozwiązań z zakresu organizacji pracy.

Organizacja stanowiska pracy

Zmieniające się z wiekiem fizyczne potrzeby i możliwości pracowników nie są przeszkodą w kontynuowaniu aktywności zawodowej i efektywnej pracy. Dla pracodawcy bardzo istotne jest dostrzeganie tych zmian i właściwe dostosowywanie organizacji pracy z punktu widzenia ergonomii – nauki zajmującej się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka.

– Aby w pełni wykorzystać potencjał dojrzałych pracowników oraz jak najdłużej utrzymać ich sprawność i efektywność, warto zadbać o odpowiednie warunki pracy. Oznacza to zwrócenie uwagi na te czynniki charakteryzujące środowisko pracy, które mogą stanowić dla osób 50+ nadmierne obciążenie i które zaleca się w związku z tym ograniczać. Obejmują one ciężką i bardzo ciężką pracę fizyczną, pracę w mikroklimacie gorącym i zimnym, pracę w długotrwale wymuszonej pozycji ciała, czy też pracę zmianową. Osoby wykonujące takie prace w wieku dojrzałym powinny mieć możliwość zmiany stanowiska pracy na mniej obciążające. Czasem rozważyć należy szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje pracownika. Dostosowując organizację i warunki pracy do indywidualnych potrzeb pracowników 50+ warto również zwrócić uwagę na właściwe oświetlenie, tempo pracy i elastyczny czas pracy. Udogodnienia w tym zakresie nie stanowią dużego obciążenia i często zależą od dobrej woli pracodawcy. – tłumaczy dr Joanna Bugajska, Kierownik Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Elastyczna praca

Do zwiększenia efektywności zatrudnionych pracowników może przyczynić się wprowadzenie rozwiązań związanych z elastyczną organizacją czasu pracy. Oczywiście, możliwość wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy, jednak często np. ze względu na zobowiązania rodzinne (opieka nad wnukami, rodzicami w podeszłym wieku) jest to dla dojrzałych osób znakomite rozwiązanie.

– Elastyczny czas i elastyczna forma zatrudnienia są w wielu wypadkach zachętą dla doświadczonych pracowników z długim stażem do kontynuowania zatrudnienia lub podejmowania pracy. Pozwala im to godzić życie prywatne czy też aktywność społeczną z aktywnością zawodową. Przyczynia się to do podniesienia wydajności pracy i motywacji pracowników. To również korzyść dla pracodawcy, bo może nadal czerpać z wiedzy pragmatycznej, unikalnych często umiejętności i doświadczeń dojrzałych pracowników przy optymalizacji kosztów związanych z ich zatrudnieniem. W firmach zachodnich elastyczny czas pracy wykorzystywany jest także jako forma przygotowania do emerytury: pracownicy zbliżający się do niej otrzymują na przykład możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych lub z ruchomego czasu pracy, po to, aby przejście na emeryturę nie było dla nich tak dużym szokiem – wyjaśnia Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Więcej informacji na temat korzyści z zatrudniania osób 50+ oraz liczne porady dla pracodawców znajdują się na stronie: www.50plus.gov.pl

link do artykułu: TUTAJ

Źródło: MPiPS

WARTO ZAGLĄDAĆ NA STRONY INTERNEROWE:

www.wartowiedziec.org

www.50plus.gov.pl

www.mpips.gov.pl

 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *